Reunion

Reunion Route zum Natur erwandern mit Komfort

Reunion – Natur erwandern mit Komfort

14 Tage Reise / 6 – 8 Teilnehmer
  • Moderate Wanderungen in den drei Talkesseln
  • Kreolischer Kochkurs am offenen Feuer
  • Vulkanwanderung am Piton de la Fournaise
  • Im Regenwald Fôret de Bélouve
  • Baden am Strand in St. Gilles-les-Bains